ring

Een ring is een sieraad dat men om de vinger (met name de ringvinger) draagt. De ring heeft in relatie tot het huwelijk (of vergelijkbare relaties) een sterk symbolische betekenis.

verlovingsring

De verlovingsring wordt bij Nederlandse rooms-katholieken aan de ringvinger aan de rechterhand gedragen, bij Nederlandse protestanten is dit omgekeerd. In Noord-Amerika dragen verloofden hun ring meestal aan de linker ringvinger. Volgens het volksgeloof moet men de verlovingsring altijd aan de derde vinger van de linkerhand dragen en als deze de eerste keer wordt omgeschoven moet de ring drie maal worden rondgedraaid terwijl men tot tien telt.

trouwring

De trouwring wordt dan ook gedragen als teken hiervoor. Het feit dat een ring geen begin en einde heeft, zal hiertoe hebben bijgedragen.
Het is algemeen gebruikelijk de trouwring om de ringvinger van de rechterhand te dragen, echter mensen die Rooms-Katholiek zijn dragen de trouwring aan de ringvinger van de linkerhand. Een gebruik van weduwen en weduwnaren is om de ring van de overleden echtgeno(o)t(e) achter de eigen trouwring te dragen. De ringvinger stond volgens het volksgeloof in verbinding met het hart en was dus de meest geschikte vinger om een trouwring aan te dragen.

in vlaanderen

In Vlaanderen draagt men de trouwring in West- en Oost-Vlaanderen links, in Antwerpen en Brabant rechts, terwijl het in Limburg verschilt per gebied.

ring