kimberley proces

Het Kimberley Proces is genoemd naar de plaats van de eerste diamantmijn in Zuidelijk Afrika met name Kimberley. Hier kwamen in 2000 vertegenwoordigers van 35 landen (waaronder de Europese Commissie), de diamantindustrie en NGO's samen, om de handel in conflictdiamanten aan te pakken. Dit leidde uiteindelijk tot een helder internationaal certificeringsysteem voor alle ruwe diamanten. Landen die geen lid zijn van het Kimberley Proces mogen niet handelen met leden.

Alleen diamanten vergezeld van een herkomstcertificaat mogen verhandeld worden. Op die manier zijn 'schone' diamanten gemakkelijk te onderscheiden van conflictdiamanten.

wie?

Op 27 september 2004 zijn 43 landen en economische regio’s (vb EU) bij het proces betrokken. Deze deelnemers zijn betrokken bij de productie, export en import van diamanten en vertegenwoordigen bij benadering 98% van de wereldhandel in ruwe diamant.

De diamantindustrie is vertegenwoordigd door de ‘World Diamond Council’ en de betrokken NGO’s zijn onder andere Global Witness en Partnership Africa Canada.

activiteiten?

Het secretariaat van het Kimberley proces bevindt zich in Canada. Dit secretariaat kijkt toe op de implementatie van het proces, coördineert verschillende werkgroepen en verzorgt de algemene administratie.

Jaarlijks is er een plenaire bijeenkomst tussen leden, business en NGO’s. Er zijn drie werkgroepen actief met name met betrekking tot a) implementatie en opvolging, b) statistische analyse van de handel om anomalieën te ontdekken en c) een technische werkgroep. Tevens zijn er twee comités, één om te adviseren over nieuwe leden en één om de jaarlijkse voorzitter voor te dragen.

doelstellingen en werkwijze?

De doelstelling van het systeem is om de handel in ruwe diamant te reguleren. Deze regulering moet voorkomen dat er conflict diamanten verhandeld worden zonder dat evenwel de rechtmatige handel in ruwe diamant verstoord wordt.

Momenteel stelt het probleem van conflict diamanten zich vooral in Centraal Afrika (Congo) en West Afrika (Liberia, Sierra Leone).

de werkwijze is als volgt:

  • de deelnemende landen dienen aan een minimum aantal regels te voldoen, zoals interne controles en geen verhandeling zonder certificaat, om toegelaten te worden tot de handel
  • jaarlijks dienen de deelnemers een standaardverslag in met beschrijving van onder andere de geleverde certificaten en de import- export stromen, dat aan een ‘peer review’ wordt onderworpen (werkgroep implementatie en opvolging)
  • de deelnemers kunnen ook een bezoek aanvragen
  • de werkgroep ‘Statistiek’ doet permanent analyses van de handelsstromen en spoort op die wijze mogelijke anomalieën op. Voorbeeld: RDC is als deelnemer geschrapt na een bezoek ter plaatse obv de vaststelling dat de export 100 maal de eigen productie betrof.

resultaten?

Zoals vermeld zijn reeds 43 landen en economische regio’s (vb EU, Angola, China, Brazilië, Botswana, …) bij het proces betrokken. Ze vertegenwoordigen bij benadering 98% van de wereldhandel in ruwe diamant.

kimberly